Termeni și Condiții

1 Cadrul general

Acest document conține termenii și condițiile de utilizare și furnizare a serviciilor oferite de Hanco Global Europa SRL (denumită în continuare  "Hanco") prin intermediul Hancoeuropa.com, Hancoglobal.com, alte site-uri și site-uri ale Clienților(denumite în continuare  "Site-uri").  Folosim în mod interschimbabil expresiile "Termeni de Servicii" și "Termeni și condiții" pentru a ne referi doar la acest document unic și la întregul său conținut, în mare măsură pe context. Selecția noastră arbitrară a oricăreia dintre fraze nu schimbă în niciun fel semnificația oricărei părți a acestui document.

Conținutul Termenilor și Condițiilor individuale ale Site-urilor clienților respectivi pentru utilizatorii lor ("Termenii utilizatorului") nu va înlocui acești Termeni și Condiții ("Termenii Hanco"), iar niciun conținut specific al Termenilor utilizatorului nu va modifica sau abroga în mod semnificativ obligațiile și responsabilitățile Clienților în temeiul acestor Termeni Hanco sau al oricărui alt Acord de comandă sau nivel de Serviciu al Clientului (SLA) format între Hanco și Client.

2 Definiții

Furnizorul de servicii de înregistrare a domeniului, de găzduire a site-urilor web și de dezvoltare a site-urilor web care pot fi contractate și achiziționate prin Intermediul Hanco (www.Hancoeuropa.com) și al altor site-uri este Hanco Global Europa SRL, European Unique Identifier (EUID) ROONRCJ40/3929/2020, Cod unic de înregistrare 42412996; Numărul de ordine în registrul comerțului J40/3929/16.03.2020; Capital social de 200 RON; cu sediul central la Stradă Pictor Arthur Verona, Nr. 21, Etaj 2, Ap. 3, Sector 1, București, 010312, România.

 • Utilizator - definește orice persoană sau entitate care utilizează serviciile Hanco.
 • Client - definește orice persoană sau entitate care inițiază o comandă ca un client, agenții și proprietarii lor sau manageri autorizați de acel client să se ocupe de Hanco.
 • Site-uri client - definește orice site-ul sau spațiul de server furnizate clientului de către Hanco, cu sau fără activitate de dezvoltare web, indiferent dacă aceste site-uri sunt găzduite de Hanco.
 • Conținutul Site-ului – definește textul, imaginile și alte mijloace media necesare pentru funcționarea normală de zi cu zi a clientului, în mare parte scrisă și furnizată de Client și care este strict responsabilitatea Clientului.
 • Componentele Site-ului – definește plug-in-urile, caracteristicile, codul personalizat care formează o capacitate unică, coerentă și proeminentă în cadrul Site-ului client pentru a permite afișarea Conținutului Site-ului (de pildă, Comerț, Apartenență, Publicitate, Grupuri, Forumuri, Evenimente, Mesagerie sau Videoconferință).
 • Crearea Site-ului – definește acea perioadă de dezvoltare inițială a Compenentelor cu caracteristici convenite pentru site-ul client, începând cu ora prânzului GMT din prima zi în care un nume de domeniu s-a propagat pentru prima dată pe site-ul clientului, cu o durată care nu depășește 60 de zile calendaristice.
 • Funcționarea Site-ului – definește perioada de după perioada de creare a Site-ului.
 • Dezvoltarea Compenentelor – definește instalarea, configurarea și integrarea unei caracteristici funcționale a Site-ului coerent în orice moment.
 • Actualizarea Compenentelor  - definește procesul de actualizare de rutină și obișnuite a unui site caracteristică de Hanco.
 • Actualizarea Conținuților  – definește actualizarea de rutină și obișnuită a Conținutului Site-ului de către Client sau la alegerea Clientului, de către Hanco.
 • Accesul Admin - definește accesul la back-end (wp-admin în WordPress, "Dashboard", Weebly tabloul de bord și similare), furnizate de Hanco clientului pentru a actualiza site-ul de conținut.
 • Accesul cPanel – definește accesul la cPanel back end și la diferitele funcții și caracteristici conținute în acesta, furnizate de Hanco clientului pentru a efectua modificări la setările Site-ului clientului și/sau pentru a actualiza Conținutul Site-ului.
 • Hanco Site-uri - definește orice site-ul deținut de Hanco pentru promovarea produselor și serviciilor Hanco, oferind Hanco branding, dar excluzând site-urile client (așa este definit mai sus).
 • Gazduirea site-ului - definește serviciul Hanco oferă clientului pentru a pune la dispoziție online site-ul lor client, și este separat și distinct de toate celelalte servicii, inclusiv, dar fără a se limita la crearea Site-ului, site-ul de operare și toate caracteristică și conținut servicii de dezvoltare web
 • Comanda - definește orice cerere adresata Hanco de către un Client care solicita găzduire web, servicii de dezvoltare web (inclusiv actualizări de conținut sau caracteristici) sau înregistrare de domenii si care nu creează obligații contractuale pentru parți.

3 Introducere

Acest document definește cadrul în care Hanco este de acord să furnizeze produse și servicii clienților și utilizatorilor săi. Acest document reprezintă un acord între Hanco și clienții săi. Toți clienții și utilizatorii serviciilor de găzduire sunt supuși acestor termeni și condiții.  Utilizarea de către Client a oricărui Serviciu Hanco înseamnă acceptarea acceptării, iar Clientul este de acord să respecte acești Termeni și Condiții pentru utilizarea serviciilor oferite de Hanco.

Prin completarea formularului de comandă și bifarea casetei de lectură „Am citit și sunt de acord cu Termenii și Condițiile Legale de livrare a Serviciilor”, sunteți de acord să:

Garantați că sunteți aveți cel puțin 18 ani. Dacă reprezentați o entitate, un parteneriat sau orice altă formă juridică de organizare în conformitate cu standardele comerciale, înregistrarea dumneavoastră constituie această garanție.

Furnizați informații exacte, clare și reale în Formularul de comandă, inclusiv informații despre contul bancar și orice alt tip de informații necesare pentru condițiile de plată, și vă angajați să actualizați aceste informații corect și permanent.

Reprezentați și garantați că aveți autoritatea de a utiliza serviciile în baza acestui contract. Dacă nu sunteți de acord, sunteți de acord cu Termenii și Condițiile sau cu orice alte modificări, singura opțiune este să vă dezactivați de serviciile Hanco.

4 Condiții generale de utilizare

Utilizarea Site-urilor este posibilă numai dacă termenii și condițiile stabilite de administratorii Site-ului sunt acceptați în conformitate cu prevederile legale. Continuarea utilizării Site-urilor reprezintă acceptarea expresă și fără echivoc a tuturor termenilor și condițiilor stabilite în Acordul de furnizare și pe site-ul Hancoeuropa.com.

Utilizarea, inclusiv vizitarea și achiziționarea de produse și servicii pe site-ul Hanco, a presupus acceptarea și respectarea termenilor și condițiilor atât în ceea ce privește utilizarea Site-ului, cât și în ceea ce privește furnizarea de produse și servicii comercializate de Hanco.

4.1 Mesagerie

Clientul este de acord că comunicările scrise în orice format, inclusiv, dar fără a se limita la WhatsApp,  Teams, servicii de mesagerie la fața locului, site-ul Hanco sau prin e-mail ("Mesagerie"), vor constitui mijloace formale și satisfăcătoare prin care pot fi solicitate servicii, comenzile efectuate și prin care Hanco poate indica acceptarea comenzilor.  

5 Acceptarea condițiilor de utilizare

5.1 Modificări periodice

În cazul site-urilor Hanco, inclusiv serviciile și conținutul acestora, acestea sunt supuse acceptării de către Client/Utilizator, fără nicio modificare a termenilor acestui document. Dacă nu acceptați termenii și condițiile stabilite în acest document în calitate de Client sau de Utilizator, nu utilizați site-ul Web Hanco sau orice produse sau servicii oferite prin intermediul acestuia, inclusiv, dar fără a se limita la orice servicii de găzduire și dezvoltare web oferite de Hanco clienților.

Prin utilizarea site-urilor (fie a Site-urilor Hanco, fie a Site-urilor Clientului), Clientul indică și declară că acceptă fără nicio rezervare sau limitare respectarea "Termenilor și Condițiilor de utilizare". Administratorii site-ului pot revizui acest document în orice moment prin actualizarea acestei pagini, ceea ce înseamnă că vă recomandăm să vizitați periodic această pagină pentru a citi "Termeni și condiții", deoarece acest document obligă Clientul să legal.

Fiecare acces la site reprezintă o nouă acceptare a termenilor și condițiilor în vigoare la acel moment, așa este afișat de administratorul Site-ului. Acceptarea termenilor și condițiilor într-o formă anterioară printr-un acces anterior la site nu afectează noile accese supuse noilor Termeni și Condiții.

Dovada conținutului actual al termenilor și condițiilor se va face, ori de câte ori și ori de câte ori este necesar, prin emiterea unilaterală a unui astfel de document de către Administratorul Site-ului.

6 Utilizatori înregistrați pe site-ul Hanco

Pentru a utiliza serviciile avansate oferite de site-ul Hanco, utilizatorii înregistrați se angajează să:

Furnizați detalii de identificare adevărate, exacte și complete, conform cerințelor din formularul de înregistrare a Site-ului.

Mențineți și actualizați, așa o cere situația, datele de înregistrare astfel încât să fie adevărat, exacte și complete. În cazul în care Clientul furnizează informații care nu sunt veridice, inexacte sau incomplete, administratorii Site-ului Hanco au dreptul de a suspenda sau rezilia unilateral contul utilizatorului și de a refuza toate încercările actuale sau viitoare de a utiliza site-ul Hanco.

7 Securitatea contului, parolei și datelor

Utilizatorii tuturor Site-urilor sunt responsabili pentru păstrarea confidențialității informațiilor personale și a parolei, care este responsabil pentru utilizarea înregistrării, indiferent dacă utilizarea se face cu sau fără consimțământul său.

În cazul în care utilizatorul observă o utilizare neautorizată a contului său, el sau ea este obligată să notifice administratorul Site-ului Hanco cu privire la orice utilizare neautorizată a parolei sale și a înregistrării personale.

De asemenea, utilizatorul este de acord să utilizeze butonul de ieșire din contul său personal atunci când dorește să părăsească site-ul și contul.

Hanco și administratorii Site-ului Hanco nu vor fi răspunzători pentru daunele morale sau materiale cauzate de nerespectarea acestor prevederi de către utilizator.

Administratorii Site-ului Hanco vor putea bloca parola, utilizarea serviciilor sau utilizarea oricăruia dintre celelalte servicii ale sale de către utilizatori sau vor putea elimina și șterge orice material din cadrul serviciilor, din orice motiv, fără limitare, fără a se limita la motivele prevăzute la articolul 3 alineatul (1) literele (a) și (b). 8.10.8.11 din prezentul contract.

Orice reziliere a accesului utilizatorului la serviciile oferite pe site-ul Hanco poate fi efectuată fără o avertizare timpurie, administratorii Site-ului Hanco având dreptul nelimitat de a dezactiva sau șterge imediat contul utilizatorului de pe site și toate informațiile legate de acesta și/sau de a interzice orice acces ulterior la serviciile oferite de Hanco.

Hanco nu va fi răspunzător in niciun fel pentru ca utilizatorul sau orice terți sa interzică si/sau șters la ștergea contului si accesul la serviciile puse la dispoziție prin intermediul Site-ului Hanco.

8 Drepturi de autor și drepturi de marcă comercială

Tot conținutul Site-urilor Hanco aparține Hanco și este protejat de legile privind drepturile de autor și proprietatea intelectuală și industrială. Utilizarea fără acordul scris al Hanco a oricăror elemente care aparțin Site-ului Hanco se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare.

Prin accesarea Site-ului, Clientului nu i se acorda niciun drept asupra materialului de pe site, altele decât cele implicate in utilizarea normala a Site-ului.

Hanco oferă utilizatorului dreptul de a descărca informațiile de pe site numai pentru uz ul lor necomercial, cu condiția ca acestea să nu modifice simbolurile și textul referitoare la drepturile de autor și drepturile de autor.

Hanco NU conferă utilizatorului dreptul de a modifica o parte sau întregul site web, de a reproduce o parte sau întregul site web, de a copia, vinde sau opera site-ul în orice alt mod fără acordul Hanco.

Utilizatorul nu va modifica, copia, distribui, transmite, afișa, publica, reproduce, licenția, crea produse derivate, transfera, sau vinde orice informații sau servicii obținute de la sau prin intermediul Site-urilor Hanco.

Numele Hanco Global Solutions și logo-urile corespondente care poartă numele Hanco Global Solutions sunt mărci comerciale ale Hanco Global Solutions Ltd, la Technology House, B-dul Silbury nr.151 din Milton Keynes, Marea Britanie.  Alte branduri sunt, de asemenea, menționate pe site-ul. Toate sunt utilizate de Hanco, fie cu autorizarea titularului, fie pur și simplu indicând produsele sau serviciile comercializate și oferite de Hanco.

Reproducerea, imitarea, utilizarea sau aplicarea unor astfel de mărci fără autorizarea prealabilă a Hanco sau a deținătorilor în cauză constituie o infracțiune și se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare.

9 Contabilitate

9.1 Plasarea comenzilor

Clienții se angajează să furnizeze date complete, exacte și veridice în comenzi.

În calitate de Client sunteți de acord să plătiți pentru toate produsele pe care le achiziționați prin intermediul Site-ului Hanco, plug-in-uri și software suplimentar pentru Site-ul clientului pe care îl comandați (care nu sunt specificate ca fiind incluse în alte acorduri de nivel de servicii cu Hanco), activitatea de dezvoltare web efectuată de Hanco pe site-ul clientului dvs., și să efectuați plata pentru serviciile și produsele utilizate sau comandate de dvs.

O comandă a Clientului este formată în momentul în care Clientul solicită un serviciu sau un produs prin Mesagerie, iar această solicitare este confirmată a fi îndeplinită de Hanco.  Clientul este responsabil pentru plata la timp a tuturor articolelor facturate  si pentru punerea la dispoziția Hanco a sumelor facturate, adică a valorii produselor comandate de Client.

Prețul total va include prețul produsului sau serviciului plus tva-ul aplicabil (în vigoare la momentul comenzii și al plății).

9.1 Retragerea comenzilor

Clientul are dreptul de a se retrage din tranzacție fără costuri și fără a da nici o justificare, fie până la 48 de ore a trecut de la momentul de plasare a comenzii, sau momentul acceptării și procesării comenzii.  Procesarea unei comenzi are loc atunci când s-au efectuat mai mult de 15 minute.

Clientul nu are dreptul să se retragă din nicio comandă sau tranzacție în timpul creării site-ului sau, în cazul tuturor celorlalte servicii și produse din timpul funcționării site-ului, comanda este procesată, moment în care tranzacția clientului este finală și confirmată de Hanco.

Până la o comandă, Hanco își rezervă dreptul de a modifica prețurile pentru produsele și serviciile oferite prin Messaging, iar Hanco nu oferă garanții de preț sau rambursări în cazul unei reduceri de preț sau al unei oferte promoționale după cumpărare.  Hanco își rezervă în continuare dreptul de a se retrage din orice ordin și în orice moment.

9.2 Plata prin alte monede

Toate prețurile cotate sunt aplicabile numai pentru plățile pentru articolele listate la "Servicii" pe site-ul Hanco și efectuate și facturate în moneda respectivă.    Hanco nu utilizează conversii valutare directe pentru prețul produsului și fiecare produs are un preț separat pentru fiecare monedă care este independentă de cursurile de schimb valutar reale.

În cazul în care clientul dorește să plătească facturile existente într-o altă monedă decât cea a contului clientului său cu Hanco (așa este indicat pe factura emisă de Hanco clientului), facturile existente vor fi anulate și imediat reemise în noua monedă.   Prețurile produselor și serviciilor în moneda publicată pe site-ul Hanco se utilizează pe facturile reemise la data:

Solicitarea clientului de a-și schimba contul nominalizat curent;

Data plății într-o altă monedă decât cea de pe factură(e); Sau

Data facturii de credit emise În cazul unui transfer de "fonduri adăugate" sau transferuri bancare și servicii similare.

Hanco poate alege, la discreția sa, să accepte o sumă plătită într-o valută străină și să atribuie o valoare contului Clientului (sau să plătească facturile Clientului) pentru suma echivalentă prevăzută.  În cazul soluționării oricărui litigiu cu Hanco, Clientul este de acord să accepte cursul valutar publicat de Banca Națională a României (disponibil la https://cursbnr.ro) pentru cea mai recentă tranzacție (inclusiv, dar fără a se limita la emiterea facturilor de credit, plățile utilizând soldul creditului contului sau din alte surse, precum și crearea de comenzi și facturi).

9.3 Contracte și vânzări

Prin acceptarea termenilor și condițiilor prezentate pe Hancoeuropa.com sau pe site-urile afiliate, la plasarea unei comenzi, Clientul acceptă și este de acord cu încheierea unui contract la distanță pe baza căruia va fi efectuată vânzarea la distanță. Acest contract este un contract fix și nu poate fi modificat sau negociat între părți.

Înregistrarea domeniului se efectuează în conformitate cu legislația în vigoare. Hanco nu poate fi trasă la răspundere în niciun fel pentru neplăcerile cauzate de furnizarea de către Client a unor informații incorecte sau incomplete.

Hanco va confirma Clientului prin mesagerie că noua comandă a fost primită.

Efectuarea și înregistrarea comenzii nu implică obligații contractuale pentru niciuna dintre părți până când prelucrarea comenzii a început la 9.1 de mai sus.   Clientul poate renunța la comandă prin neplata ofertei emise (estimarea lucrării) și Hanco poate renunța la acceptarea și procesarea comenzii prin anularea acesteia și returnarea sumei plătite (dacă este cazul).

Clientul este de acord că această confirmare de primire a comenzii nu este confirmarea valabilității comenzii sau a prelucrării serviciilor comandate și nu generează obligații contractuale din partea Hanco.

Serviciile comandate vor fi confirmate și procesate numai după plata și verificarea de către personalul Hanco.

9.4 Furnizarea numărului DE TVA al UE

Hanco va percepe clienților români TVA-ul standard din România (TVA) de 19%.

Hanco va percepe TVA-ul națiunii UE sau al Regatului Unit, în conformitate cu Directiva 2006/112/CE a Consiliului UE, și va considera locul de furnizare a Site-ului web și de găzduire web ca fiind la adresa clientului, în conformitate cu anexa II alineatul (1) la articolul 56 alineatul (1) litera (k)).

Clienții pot fi eligibili pentru o rambursare a taxei în intrări în cazul în care sunt înregistrați în UE/Marea Britanie cu TVA.   Clienții înregistrați în scopuri de TVA sunt obligați să informeze Hanco cu privire la numărul lor de TVA din UE înainte de finalizarea oricărei comenzi.

Clienții înregistrați în REGATUL UNIT în scopuri de TVA trebuie să furnizeze numărul lor de TVA din Regatul Unit (care servește drept număr de TVA al UE pentru clienți) înainte de 31 decembrie 2020, în conformitate cu Acordul de retragere UE-Regatul Unit din 1 februarie 2020.

Numerele de TVA ale clienților UE  pentru clienții înregistrați cu TVA vor fi furnizate pe facturile Hanco către Clienții înregistrați în scopuri de TVA în conformitate cu Ordinul 702/14.05.2012 pentru pregătirea Declarației 394 "Declarație informativă privind livrările, serviciile și achizițiile interne", publicată în Monitorul Oficial nr.

9.5 Conformitatea cu GDPR

Clientul este de acord și este obligat să citească informațiile privind protecția datelor cu caracter personal furnizate pe Site-urile Hanco înainte de a continua procesul de comandă și trimitere a datelor către Hanco Global Europa SRL prin orice mijloace specificate la articolul 4 alineatul (4) de mai sus.

9.6 Oferte, facturare și plată

După finalizarea comenzii, clientul este trimis o ofertă.  Oferta nu are valoare fiscală sau contabilă.

Cotațiile și facturile pot fi emise în Euro (EUR), Lire sterline (GBP) sau Lei (RON), la discreția exclusivă a Hanco și luând în considerare, dar nu sunt legate de moneda preferată a clientului, precum și locația preferată a clientului operațiunilor de afaceri. Plata va fi acceptată de Hanco, iar Hanco va considera factura ca fiind plătită integral atunci când Clientul plătește suma indicată sau suma de echivalență în valută, conform prevederilor de la punctul 9.2 de mai sus.

Hanco își rezerva dreptul de a accepta plata doar in lei românești, iar Clientul este de acord sa plătească in RON daca acest lucru este direct.  Sumele orientative în valută vor fi calculate la +2% peste cursul publicat pe portalul băncii naționale a României (cursbnr.ro), pe baza prețurilor afișate în RON pe factură.   Clientul nu poate plăti altă sumă decât cea indicată pe factură și pentru datele serviciilor afișate, indiferent de data plății efective și de fluctuațiile valutare care ar fi putut avea loc între data facturată și data plății.

Hanco va indica Clientului când comanda a fost acceptată.

9.7 Plăți pentru găzduire și domeniu

Clientul este de acord să plătească în avans pentru serviciile de găzduire și de domeniu Hanco pentru perioada în care acestea sunt furnizate.   Serviciile de găzduire pot include alocația pentru întreținerea de rutină și serviciile limitate de dezvoltare web în perioada următoare.

Clienții trebuie să plătească facturile de găzduire și de domeniu în avans la începutul fiecărei perioade de plată în termen de 5 zile lucrătoare de la emiterea ofertei.

9.8 Plata pentru dezvoltare web și alte servicii

Clientul este de acord să plătească pentru dezvoltarea web Hanco și alte servicii (inclusiv, dar fără a se limita la marketing, ilustrații personalizate, publicare și imprimare) la finalizarea etapelor convenite sau la finalizarea proiectului.

Numărul de etape ale proiectului poate depinde de factori precum durata estimată a proiectului și natura lucrărilor care trebuie finalizate cu fiecare etapă.   Hanco poate, la propria sa discreție, să consolideze plățile planificate pentru a forma o singură factură finală pentru plată la finalizarea proiectului.

Clienții trebuie să plătească facturi de dezvoltare web și alte servicii în termen de 5 zile lucrătoare de la emiterea facturii.

9.9 Facturi fiscale

Odată ce plata este efectuată și primită, factura fiscală este emisă.  Facturile fiscale se trimit în format PDF prin e-mail, în conformitate cu Ordonanța de urgență a GuvernuluiOUGnr.106/2007, pentru modificarea și completarea Legii nr.106/2007, 571/2003 din Codul fiscal publicată în Monitorul Oficial. La articolul 155 din articolul 103 din 18.10.2007 se adaugă următorul alineat: (11) "România va accepta documente sau mesaje pe suport de hârtie sau în format electronic ca facturi".

9.10 Starea contului

Suspendare - Ne rezervam dreptul de a suspenda orice cont, inclusiv accesul Clientului la resursele de dezvoltare web (back-end), dupa 15 zile scurse de la data scadenta a plătii ofertei daca plata nu a fost făcută. Orice prelungire a termenului de plată este la latitudinea noastră.

Ștergerea contului - Ne rezervăm dreptul de a șterge definitiv toate datele contului de găzduire web sau eliminarea oricărei sau a tuturor activităților de dezvoltare web efectuate, după 30 de zile de la data scadenței ofertei, dacă plata nu a fost efectuată. Orice prelungire a acestui termen este la discreția noastră.

În cazul în care Clientul solicită reluarea unui serviciu de găzduire după ce acesta a fost șters de pe server sau, în cazul suspendării accesului back-end, reluarea accesului la conținutul de back-end și dezvoltare web creat sau actualizat de Hanco pentru Client, vom verifica dacă există încă o copie de rezervă pe soluțiile de back-up existente. Dacă această copie există, o nouă factură de găzduire va fi emisă pe același pachet ca și cea anterioară, iar conținutul va fi restaurat după plată.

În cazul suspendării accesului back-end, al reluării accesului la conținutul de back-end și de dezvoltare web creat sau actualizat de Hanco pentru Client, vom fi restabiliți și va fi emisă o nouă factură de găzduire, inclusiv orice sume datorate din trecut.  Accesul va fi restabilit în termen de 2 zile de la plată.

În cazul în care continuarea serviciului de găzduire nu este dorită și se solicită o copie de rezervă, aceasta va fi furnizată numai după plata unei taxe de 100RON + TVA care acoperă stocarea și costul acțiunii de furnizare a copiei de rezervă a soluțiilor de stocare existente, precum și livrarea electronică (link-ul de descărcare) a copiei existente.

Nu oferim nicio garanție a existenței unei copii a copiei de rezervă pe servere sau a integrității acesteia.

9.11 Metode de plată

Plățile facturilor și altor plăți efectuate prin transfer intrabancar online (IBAN, wire) către Hanco pot fi acceptate în Euro (EUR), Dolari SUA (USD) sau Lei În România (RON).

Plata pentru găzduire se face în avans, iar dacă plata de găzduire nu se face până la această dată, serviciul de găzduire va fi închis, iar după 10 zile calendaristice va fi șters definitiv, inclusiv toate datele existente în contul de găzduire.

10 Înregistrarea domeniului

Înregistrarea domeniului sau rezervarea (în cazul unor domenii) se face după primirea plății, astfel este definită pe oferta pentru serviciile de înregistrare, indiferent de tipul de domeniu .x, .eu, .com, etc.

Important: Odată înregistrate, domeniile nu pot fi șterse sau modificate indiferent de extensie!

Hanco nu este responsabil pentru situația în care între momentul comenzii, plății și înregistrării domeniului, acesta este înregistrat de o altă persoană sau de altă companie de găzduire.

În acest caz, Clientul poate solicita fie rambursarea sumei plătite pentru domeniu, fie înregistrarea unui alt domeniu cu aceeași extensie.

Nu suntem răspunzători pentru neplata la timp a domeniilor care necesită reînnoire, ceea ce poate duce la o taxă de activare sau la pierderea domeniului.

Taxele de activare depind de fiecare tip de domeniu și sunt afișate pe Hancoeuropa.com.

În cazul domeniilor .ro, sistemul nostru va rezerva automat domeniul în momentul comenzii. Domeniile .ro sunt rezervate pentru 32 de zile la RoTLD, fără posibilitatea de a șterge rezervarea în această perioadă. Prin efectuarea unei comenzi pentru un domeniu .ro sunteți de acord cu procedura de rezervare a domeniului.

În cazul unor erori în procesul de rezervare a domeniilor .ro în sistemul RoTLD, vom efectua procesarea domeniului în momentul plății sau al rezervării manuale a domeniului în momentul identificării erorii. Nu ne asumăm nicio răspundere sau garanție pentru orice înregistrare a unui domeniu .ro de către o terță parte în cazul în care rezervarea automată a eșuat, în timpul scurs până când rezervarea sau înregistrarea este procesată manual.

Punctul de domenii pentru găzduire se face prin serverele de nume, care sunt stabilite de către Client sau de către noi la cererea Clientului. Posibilitatea de gestionare avansată a zonei DNS nu este oferită pentru domenii, cu excepția cazului în care aveți un pachet de găzduire, caz în care gestionarea avansată a zonei DNS este prin Cpanel.

În cazul domeniilor românești sau internaționale, datele se transmit autorităților care emit aceste domenii (ROTLD, ICANN, Eurid sau autorităților internaționale care emit diverse domenii). Hanco acționează în calitate de partener al acestor instituții prin preluarea datelor furnizate de Client pentru înregistrare și trimiterea acestora către sistemul emitent pentru înregistrare.

Regulile de afișare a datelor cu caracter personal în aceste domenii sunt responsabilitatea următoarelor autorități.

În cazul RoTLD: http://www.rotld.ro/

În cazul Eurid: http://www.eurid.eu/ro/

În cazul domeniilor internaționale emise de ICANN, prelucrate prin termenul Demand Media INC, SUA: http://www.enom.com/terms/privacy.asp

Pentru domeniile prelucrate prin ENOM (com, net, info, biz, org) există posibilitatea de a ascunde datele titularului prin opțiunea ID Protect, disponibilă contra cost.

În cazul în care Clientul nu este de acord cu regulile de înregistrare a acestor domenii internaționale de înregistrare nu poate fi realizat.

Înregistrarea domeniului se face în conformitate cu regulile generale impuse de ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). În funcție de tipul de domeniu, administratorul TLD (Top Level Domain) impune reguli clare pentru înregistrarea și utilizarea domeniilor Internet.

10.1 Politicile consensului ICANN

Hanco înregistrează aceste domenii prin intermediul partenerului sau ENOM; Clienții care înregistrez domenii internaționale sau aleg sa le reînnoiască trebuie sa respecte regulile de înregistrare ale ENOM: http://www.enom.com/terms/agreement.aspx

10.1.1 Comandarea și înregistrarea domeniilor Premium

Dacă domeniul comandat de dvs. Determinarea statutului Premium al unui domeniu este determinată atunci când procesul de înregistrare a domeniului de către personalul Hanco, sau automat de către sistemele noastre, este pornit.

În cazul în care domeniul comandat este unul Premium, vă vom contacta pentru a determina fie rambursarea sumei plătite de dumneavoastră pentru comandă, fie pentru a vă comunica prețul la care puteți înregistra domeniul Premium respectiv, fie pentru a înregistra un alt domeniu cu aceeași extensie.

Notă: Domeniile premium sunt domenii compuse din puține litere sau cu nume cunoscute sau comune, dar fără a se limita la aceste reguli. Statutul Premium al unui domeniu este determinat și furnizat de sistemul ENOM prin verificări făcute doar o data singura (one-off) și poate să nu fie disponibil atunci când comanda este făcută, ci numai în etapa verificării Hanco.

10.1.2 Înregistrarea domeniului .RO

Hanco utilizează partenerii RoTLD (Romanian Top-Level Domain) și Înregistrarea domeniului în .RO Zone implică citirea și acceptarea tuturor regulilor impuse și reglementate de RoTLD.

În conformitate cu Acordul de Parteneriat cu RoTLD, articolul 4, litera a), partenerii afișează informații privind înregistrarea domeniilor .ro, Regulile de înregistrare, Acordul de înregistrare și restul informațiilor privind înregistrarea și utilizarea unui domeniu .ro.

Clientul este de acord să consulte informațiile furnizate. Dacă nu sunteți de acord cu regulile și condițiile existente pentru înregistrarea și utilizarea domeniilor .ro, nu plasați o comandă. Completarea comenzii înseamnă acceptarea tuturor acestor termeni și condiții.

Datele de înregistrare a domeniului sunt completate de către Client la comanda si sunt transmise automat de către partenerul nostru prin API către autoritatea emitenta de domenii .ro, RoTLD, fără a le interfera in procesul de rezervare si înregistrare.

Pe baza hotărârii ICI RoTLD, taxa anuală de întreținere a fost introdusă începând cu 1 martie 2018. Dreptul de utilizare a unui domeniu se dobândește după plata taxei de înregistrare. Extinderea dreptului de utilizare a unui domeniu se face prin plata taxei de întreținere înainte de expirarea perioadei valabile a dreptului de utilizare (data expirării). Neplata taxei de întreținere până la data expirării duce la suspendarea și ștergerea domeniului respectiv.

Hanco, prin intermediul partenerului (resellerului) RoTLD, furnizează serviciul de înregistrare a domeniului în cadrul unui acord de parteneriat cu RoTLD și se supune regulilor și deciziilor RoTLD. Hanco nu garantează în nici un fel că oricare dintre condițiile existente pentru înregistrarea domeniului (termen de înregistrare, termen de administrare, taxe diferite) nu va fi modificată de RoTLD în nici un fel, inclusiv pentru zonele deja înregistrate.

În cazul modificărilor care afectează deținătorii de domenii .ro, Hanco va comunica prin intermediul Site-ului web și al altor canale disponibile pentru roTLD informațiile puse la dispoziție de RoTLD cât mai curând posibil de la care devin publice, iar Hanco a luat cunoștință de aceste informații.

10.1.3 Domenii .EU

Hanco contactează servicii de înregistrare, reînnoire și transfer pentru domeniile .EU în conformitate cu normele impuse de EURid (Registrul european al numelor de domenii internet) și înregistrarea domeniilor .EU necesită citirea și acceptarea tuturor regulații impuse și reglementate de EURid.

10.1.4 Domenii internaționale

Hanco oferă servicii internaționale de înregistrare, reînnoire și transfer de domenii prin parteneriat cu eNom (eNom, Inc. Chicago, IL) și alte autorități, în conformitate cu regulile specifice fiecărui tip de domeniu, reguli impuse de administratorii TLD (Top Level Domain).

 • . COM - Domenii comerciale. Se aplică regulile ICANN - COM.
 • . NET - Domenii de rețea, generale sau comerciale. ICANN - Se aplică regulile NET.
 • . ORG - Domenii pentru organizații sau reclame. Se aplică regulile ICANN - ORG.
 • . BIZ - Domenii de afaceri sau comerciale. Se aplică regulile ICANN - BIZ.
 • . INFO - Domenii de uz general. Se aplică regulile ICANN - INFO.
 • . UK - Domenii numai pentru Statele Unite ale Americii. Se aplică regulile UsTLD.
 • . UK - Domenii numai pentru Regatul Unit. Se aplică regulile Nominet.
 • . IN - India Domenii. Acesta poate fi înregistrat indiferent de țară.
 • . NAME - Domenii pentru nume proprii. ICANN - Se aplică regulile NAME.
 • . MOBI - Domenii dispozitiv mobil. Detalii MOBI.

În cazul în care domeniul comandat de Client nu poate fi înregistrat din niciun motiv (date de identificare incomplete sau incorecte, indisponibilitate, reguli impuse de TopTLD și care nu sunt respectate de viitorul proprietar de domeniu, domenii premium, cerințe ale țării de rezidență, statut juridic, domeniu de aplicare, alte situații), comanda nu va fi acceptată și va fi anulată, iar sumele plătite de Client pentru înregistrarea domeniului vor fi returnate.

 

În conformitate cu cerințele Legii nr.677/2001 pentru protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, astfel a fost modificată și completată prin Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Hanco Global Europa SRL este obligată să gestioneze în condiții de siguranță și numai în scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră sau o altă persoană.

Scopul colectării datelor este de a furniza servicii și produse în conformitate cu ofertele actuale, precum și de a înregistra domenii web în numele Clienților și în funcție de comenzile acestora.

Sunteți obligat să furnizați datele necesare pentru a putea identifica destinatarul serviciilor sau produselor furnizate sau pentru a înregistra domeniile în numele dumneavoastră (în calitate de Client). Refuzul dumneavoastră face imposibilă furnizarea serviciului sau a produsului sau înregistrarea domeniilor comandate.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și, după caz, sunt comunicate numai următorilor destinatari: autoritățile naționale/europene/globale de înregistrare/administrare a domeniului web sau partenerii lor autorizați (ROTLD, EURid, Enom et al).

În cazul domeniilor internaționale, datele se transmit autorităților care emit aceste domenii (ICANN, Eurid sau autorităților internaționale care emit diverse domenii).  Normele de afișare a datelor cu caracter personal în aceste domenii sunt responsabilitatea acestor autorități:

11.1 Politici de înregistrare a domeniilor

11.1.1. Domenii UE

În cazul Eurid (secțiunea Politica WHOIS): https://eurid.eu/ro/

Regulile de înregistrare a domeniului Eurid .EU impun afișarea detaliilor de contact ale titularului domeniului în secțiunea Whois a eurid.eu, fără ascunderea datelor.

11.1.2 Domenii internaționale .COM, .NET, .ORG, .INFO etc.

În cazul domeniilor internaționale emise de ICANN, Prelucrate prin termenul Demand Media INC, SUA: http://www.enom.com/terms/privacy.asp

Regulile pentru domeniile ICANN - ENOM necesită afișarea datelor titularului domeniului atunci când se caută Whois.

Pentru domeniile prelucrate prin ENOM există posibilitatea de a ascunde datele titularului prin intermediul opțiunii ID Protect, disponibilă contra cost.

Important: daca Clientul nu este de acord cu regulile de înregistrare a acestor domenii internaționale înregistrarea nu poate fi realizata.

Potrivit Legii nr. nr. 677/2001, pentru a lua dreptul de acces, de a interveni în date, de a nu face obiectul unei decizii individuale și de a solicita dreptate, aveți dreptul de a interveni.

De asemenea, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc și de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră*.

Pentru exercitarea acestor drepturi, puteți aplica cu o cerere scrisă, datată și semnată la contact@Hancoglobal.com.

De asemenea, vi se acordă dreptul de a căuta dreptatea.

Datele dumneavoastră vor fi transferate în străinătate, respectiv SUA și Belgia, și, eventual, către alte națiuni, pentru înregistrarea domeniilor internaționale (dacă este cazul).

Dacă unele dintre datele dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne anunțați cât mai curând posibil.

Notă: *orice persoană are dreptul de a se opune, din motive legitime, prelucrării datelor care o privesc.  Acest drept de opoziție poate fi exclus pentru anumite procese prevăzute de lege (de exemplu, prelucrarea de către serviciile financiare și fiscale, poliție, justiție, securitate socială).  Prin urmare, această declarație nu poate arăta dacă prelucrarea este obligatorie; orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit și fără nicio justificare, prelucrării datelor sale cu caracter personal în scopuri de marketing direct.

Prin acceptarea acestui contract vă informăm că datele furnizate la înregistrarea domeniilor și datele furnizate pentru facturarea serviciilor furnizate vor fi transmise autorităților care au dreptul legal de a le solicita, în cazurile în care sunt solicitate de acestea, pe baza t primite de la aceste autorități.

12 Garanții și returnarea banilor

Hanco oferă posibilitatea de a reveni în 30 de zile!

Dreptul de retragere este garantat consumatorilor în temeiul OUG 34/2014

Clienții au dreptul la rambursarea sumei plătite pentru serviciile de găzduire web în termen de 30 de zile calendaristice (prelungite de la cele 14 zile calendaristice prevăzute în OUG 34/2014) de la plata pachetului de găzduire, fără a preciza motivele. Clienții care doresc să ramburseze plata pentru serviciile de găzduire trebuie să solicite acest lucru printr-o declarație fără echivoc prin e-mail la [[ANTISPAM]] sau prin intermediul sistemului integrat de asistență. Solicitarea trebuie să conțină date de identificare a clientului, confirmarea faptului că toate datele de pe server au fost salvate, motivele opționale pentru solicitarea returnării banilor și informațiile necesare pentru operațiunea de returnare.

În cazul în care Clientul a achiziționat, de asemenea, un domeniu împreună cu pachetul de găzduire și a beneficiat de o ofertă de reducere, suma totală plătită va scădea întreaga valoare a domeniului (la prețul de înregistrare fără reducere). Domeniul va rămâne proprietatea Clientului până la expirare, în funcție de condițiile de înregistrare specifice fiecărui TLD.

Suma returnată este dedusă din comisioanele bancare și cele pentru procesarea plăților cu cardul (dacă este cazul). Plata sumei returnate minus comisioanele se va face în termen de 30 de zile de la data primirii cererii de rambursare.

Clientul trebuie să salveze toate datele din contul de găzduire web înainte de a face solicitarea de rambursare. De la cPanel puteți genera și descărca o arhivă care include automat toate datele din cont.

Plata pentru înregistrarea domeniului nu poate fi returnata din momentul in care domeniul a fost înregistrat, acesta fiind deținut de Client pana la expirarea perioadei de înregistrare.

Următoarea garanție de returnare nu este supusă înregistrării domeniului, certificatelor de securitate, licențelor, VPS sau serverelor dedicate, oricăror alte servicii sau produse care sunt individualizate la cererea Clientului (înregistrarea domeniului, activarea IP în afara serviciilor de găzduire partajată, alocarea către un anumit domeniu de licență) în conformitate cu OUG REGIMENTARS 34/2014, art 16, C, privind furnizarea de produse sau servicii personalizate.

12.1 Hanco oferă rambursări extinse pe durata contractului!

Hanco oferă Clienților o posibilitate extinsă de rambursare pe tot parcursul furnizării de servicii de găzduire web pentru plata în avans neutilizate. Perioada neutilizată a serviciilor de găzduire web va fi returnată pentru lunile întregi rămase neutilizate, fără a calcula lunile gratuite și ofertele speciale.

Conturile de găzduire web preplătite au dreptul la rambursare în cazul renunțării la serviciile Hanco pentru lunile plătite și neutilizate, atunci când se calculează valoarea rambursării luând în considerare numai lunile întregi, prima lună luată în considerare va fi aceeași cu cea în care a fost primită notificarea de renunțare la serviciile de găzduire web de la Client. Suma totală rambursată va fi egală cu suma totală plătită de Client pentru pachetul de găzduire web, care se scade din suma pentru înregistrarea domeniului, licențe, gratuități și suma pentru fiecare lună în care Hanco a furnizat serviciile Clientului, fără a aplica reduceri lunare acordate pentru plata în avans. Suma returnată este dedusă din comisioanele bancare și cele pentru procesarea plăților cu cardul (dacă este cazul). Plata sumei returnate minus comisioanele se va face cât mai curând posibil de la data primirii cererii de rambursare.

Returnarea nu poate fi oferită în anumite cazuri și pentru anumite servicii. Plata pentru înregistrarea domeniului, licențe, reduceri sau alte gratuități nu este rambursabilă. În cazul cererii de rambursare pentru pachete de găzduire web, prețul domeniului dvs., licențele, reducerile sau gratuitățile vor fi deduse din suma totală. Această regulă se aplică, de asemenea, clienților care au primit domeniul gratuit, o licență, reducere sau gratuit în urma unei oferte promoționale.

Plata pentru înregistrarea domeniului nu poate fi returnată din momentul înregistrării domeniului, domeniul este deținut de Client până la expirarea perioadei de înregistrare.

Deoarece serviciile speciale, ar fi VPS sau Servere dedicate au un cost ridicat de punere în funcțiune, plata nu poate fi rambursată, serverele vor rămâne în funcțiune până la expirarea termenului limită.

12.2 Garanția de serviciu Hanco

În caz de nefuncționare a serverelor/serviciilor oferite de Hanco Global Europa SRL pentru o durată mai mare de 1% dintr-o lună, Clientul are dreptul la o lună suplimentară de găzduire web gratuită. Valoarea compensației nu poate depăși suma lunară sau totală plătită de Client pentru serviciul de găzduire. Compensația este oferită numai la cererea Clientului sub formă de servicii de găzduire gratuită furnizate sub formă de luni. Nefuncționarea pachetelor de găzduire trebuie să se facă din cauza hardware-ului sau software-ului legat de echipamentele și infrastructura Hanco Global Europa SRL și nu se aplică unor factori externi, ar fi: conexiuni la internet, furnizor de energie electrică, gaze, utilizare sau cazuri speciale de urgență comandate în legislația în vigoare.

Garanția de rambursare nu se aplică în cazul în care Clientul nu respectă termenii Acordului de nivel de servicii Hanco (SLA).

13 Utilizarea serviciilor

Serviciile Hanco vor fi utilizate doar în scopuri legale. Orice activități care pot fi considerate ilegale sunt strict interzise.  Utilizarea de către client a serviciilor Hanco va însemna acceptarea și respectarea acestor Termeni.

Hanco își rezervă dreptul de a șterge sau bloca accesul la conținutul de pe site, inclusiv Accesul Admin și Accesul cPanel, sau server fără notificare prealabilă. Dreptul de utilizare a serviciilor Hanco va fi restabilit odată ce titularul contului intră în vigoare.

În cazul în care un cont revândut încalcă prevederile acestui document, ne rezervăm dreptul de a suspenda acest cont fără a informa în prealabil resellerul. Utilizatorul final nu va fi contactat de noi, iar resellerul (Hanco Client) va fi informat cu privire la faptele și motivele noastre.

14 Utilizarea spațiului

Spațiul furnizat poate fi utilizat doar pentru stocarea fișierelor utilizate pe site (fișiere HTML, documente, scripturi, imagini, fișiere multimedia, e-mailuri) sau sunt legate de activitatea Site-ului sau a companiei. Nu este permisă stocarea fișierelor pentru partajarea fișierelor, a torenților, a descărcărilor în masă etc.

Serverele noastre nu vor fi utilizate sub nicio formă pentru transmiterea, stocarea sau publicarea de materiale ilegale (inclusiv legislația din România, Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii).

14.1 Materialele ilegale includ, dar nu se limitează la:

 • Încălcarea unui drept de autor sau a oricărui alt drept al oricărei terțe părți
 • Materiale sau linkuri către filme, canale TV, mp3 sau alte formate media
 • Promovarea activităților ilegale (hacking, cracare, warez, etc.)
 • Materiale protejate prin mărci comerciale sau alte secrete
 • Amenințări, abuzuri, hărțuire, declarații calomnioase
 • Materiale concepute pentru a încuraja un sentiment de ură sau discriminare
 • Conținut pentru adulți, nuditate, pornografie, orice imagine sau text cu conținut sexual sau obscen
 • Informații sau software despre sau care conțin orice tip de viruși sau troieni
 • Colectarea de informații cu caracter personal în scopuri ilegale
 • Date cu caracter personal fără consimțământul scris al persoanelor în cauză
 • Orice conținut pe care îl considerăm dăunător sau ilegal
 • Pornografia sau orice alt material cu conținut sexual, erotic, nuditate sau obscen, linkuri, redirecționări sau alte mijloace de comunicare legate de pornografie sunt interzise pe serverele noastre. Hanco își rezervă dreptul de a decide cu privire la legalitatea acestor site-uri și de a bloca accesul publicului sau de a suspenda serviciile.

14.2 Următoarele scripturi nu sunt permise pe serverele noastre:

 • Scripturi pentru proxy sau IRC
 • Scripturi pentru fișiere Torrent Tracker sau Torrent
 • Scripturi pentru topuri sau statistici
 • Scripturi pentru partajarea fișierelor
 • Script-uri pentru matrimoniale sau Swing, sexuale, erotice, adult
 • Scripturi pentru rețele sociale, comunități online
 • Scripturi URL de redirecționare
 • PhpShell și scripturi similare pentru executarea comenzilor
 • Scripturi FormMail
 • Scripturi de chat, suport live sau orice alt sistem de chat/chat live
 • Scripturi de distribuire (găzduite sau linkuri) media, video, muzică, flux live
 • Scripturi (comerciale sau necomerciale) care conțin găuri de securitate cunoscute
 • Scripturi comerciale (plătite sau gratuite) neactualizate la cea mai recentă versiune disponibilă
 • Scripturi de redare în flux

14.3 Politica de trimitere a mesajelor

Trimiterea de mesaje comerciale, publicitare sau de e-mail în masă la adresele de e-mail o dată sau în mod regulat trebuie să respecte condițiile noastre. Astfel de campanii pot fi operate numai cu liste de e-mail în care persoanele se înregistrează personal prin acord expres (în conformitate cu Legea 365/2002 art 6, alineatele (1) și (2) pentru a primi astfel de mesaje și în toate mesajele trebuie publicată procedura de retragere de pe liste. Orice plângere primită în acest sens va fi investigată și se vor lua măsurile corespunzătoare.

14.4 Mesaje în masă și publicitate

Clientul acceptă următoarele condiții care trebuie respectate la trimiterea mesajelor comerciale, publicitare sau în masă:

 • Campaniile de marketing prin e-mail în masă sau e-mailurile sunt permise numai dacă Clientul are o adresă IP dedicată.
 • Orice listă de e-mail mai mare de 2000 de adrese necesită o soluție specializată dedicată sau VPS.
 • Trimiterea mesajelor este permisă numai între orele 00:00 și 08:00.
 • Trimiterea mesajelor trebuie să fie partajată astfel încât să nu fie trimise mai mult de 100 de mesaje/oră. (trimiterea unor valori mai mari duce la blocarea trimiterii tuturor mesajelor de către servere precum Yahoo, Google, Hotmail)
 • Trimiterea mesajelor de poștă electronică în masă trebuie făcută printr-un script care utilizează conexiunea SMTP.
 • Utilizarea sendmail de la CGI sau PHP "mail()" este interzisă pentru trimiterea de mesaje de e-mail în masă.
 • Adresele listate la Return-path:, De la:, Răspuns-La: trebuie să lucreze și să aibă suficient spațiu alocat.
 • Trimiteți mesaje numai persoanelor care și-au dat consimțământul expres pentru a primi mesaje prin e-mail.
 • Arhivați datele introduse de destinatar atunci când vă înscrieți pentru liste de e-mail, inclusiv data și ora înregistrării, adresa IP și datele vizitei.
 • Includeți în fiecare e-mail trimis datele complete și adevărate de identificare a expeditorului. Includeți în fiecare e-mail posibilitatea de a renunța la primirea mesajelor de e-mail care trebuie, de asemenea, respectate.
 • Listele de adrese de e-mail trebuie să fie actualizate, asigurați-vă că aveți resursele necesare pentru a face acest lucru.
 • Orice sesizare primită în acest sens și confirmată va duce la suspendarea imediată a contului respectiv fără notificarea prealabilă a titularului contului de găzduire sau a resellerului.

14.5 Politica anti-spam

Trimiterea de mesaje comerciale, publicitare sau nesolicitate numite SPAM pentru a promova orice site folosind serverele noastre sau prin alte servere pentru a promova orice site găzduit pe serverele noastre va duce, de asemenea, la suspendarea sau anularea contului de găzduire al Clientului fără dreptul de rambursare. Listele de e-mail pot fi făcute în cazul în care persoanele se înscriu pentru a primi mesaje prin consimțământ personal expres (în conformitate cu Legea 365/2002 art 6, alineatele 1 și 2) și procedura de retragere din liste este publicată în toate mesajele. Orice plângere primită în acest sens va fi investigată și se vor lua măsurile corespunzătoare.

14.5.1 Un mesaj poate fi considerat SPAM chiar dacă:

 • Are ultima frază "Acest e-mail nu poate fi considerat SPAM ..." sau fraze similare.
 • Dacă datele de identificare ale expeditorului sunt incomplete sau incorecte.
 • Dacă nu puteți demonstra că o anumită persoană a fost de acord să primească mesaje de e-mail de la dvs.
 • În cazul în care procedura de retragere din baza de e-mail nu funcționează.
 • Dacă utilizați liste de e-mail cumpărate (chiar și cu factura!) sau primite în schimb.
 • Mesajul de e-mail este trimis de pe alt server.
 • Orice sesizare primită în acest sens și confirmată va duce la suspendarea imediată a contului respectiv fără notificarea prealabilă a titularului contului de găzduire sau a resellerului.

Prima dată când trebuie să modificați regulile pentru trimiterea de mesaje comerciale nesolicitate, denumite generic SPAM stipulate în contract, serviciile de găzduire vor fi suspendate sau trimiterea de mesaje va fi limitată. Deblocarea sau ridicarea limitelor se face numai după trimiterea către Hanco Global Europa SRL prin fax sau e-mail a unei declarații semnate, datate și ștampilate (în cazul companiilor) cu textul "Am citit, am înțeles și sunt de acord cu politicile de trimitere a mesajelor de poștă electronică stipulate în Contractul de furnizare a serviciilor, Hanco Global Europa SRL".

Utilizarea formularelor online pentru trimiterea de e-mailuri se face numai prin scripturi securizate la care accesul este restricționat de sistemele de parolă sau anti-robot. Nerespectarea acestor prevederi duce la dezactivarea scripturilor sau la suspendarea contului.

15 Utilizarea resurselor

Consumul excesiv de resurse este interzis pentru găzduirea pachetelor.

Pentru a asigura buna funcționare a serviciilor, site-urile (contul de găzduire împreună cu serviciile web) trebuie să se încadreze în următoarele limite:

15.1 Pachete personale/ reseller

Consum maxim de cpu: 5%

Consum maxim de RAM: 96M

Numărul maxim de procese concurente: 5

Executare maximă MySQL (timp de interogare): 5 sec

15.2 Pachete SiteBusiness™ și SiteSuper™

Consum maxim de cpu: 10%

Consum maxim de RAM: 192M

Numărul maxim de procese concurente: 10

Executare maximă MySQL (timp interogare): 10 sec

Toate conturile sunt monitorizate pentru a urmări consumul de resurse pe server.  Dacă un cont utilizează o cantitate excepțional de mare de resurse, vom contacta clientul respectiv pentru a discuta despre aceasta.  Dacă un cont utilizează prea multe resurse (memorie, procesor), contul poate fi suspendat sau script-ul dezactivat fără notificarea prealabilă a Clientului pentru a menține serverul să funcționeze fără probleme. În cadrul de găzduire web și reseller pachete "Shared Hosting" nu vor fi acceptate în nici un fel mari utilizatori de resurse.  Hanco supraveghează respectarea celor de mai sus prin monitorizarea rapoartelor privind resursele utilizate.

Clienții pot solicita îmbunătățirea pachetului sau creșterea temporară a resurselor alocate.  Este responsabilitatea Clientului să ne contacteze în avans pentru a solicita resurse sporite pentru a evita suspendarea contului. În unele cazuri, conturile sunt suspendate automat atunci când se atinge limita de resurse alocată, intervenția manuală din partea noastră este necesară pentru reactivare.

15.2 Restricții, limitări și actualizări de software

Hanco actualizează în mod regulat programele software/de sistem care rulează pe servere, ar fi sistemul de operare, cPanel (inclusiv software-ul suplimentar), PHP, MySQL, FTP, Apache (Web Server), mail server și alte pachete, plug-in-uri, componente la versiuni stabile puse la dispoziție de producătorii acelui software.

În anumite condiții, este posibil ca Componentelele și/sau software-ul și programele oferite să fie eliminate sau înlocuite definitiv de altele pentru a acoperi găurile de securitate, erorile de proiectare și pentru a asigura funcționarea în siguranță a serverelor.

Ne rezervăm dreptul de a impune restricții hardware și software privind utilizarea serviciilor Hanco fără nicio notificare prealabilă, în cazul unor probleme de securitate cunoscute care pot duce la defectarea serverului sau funcționarea programelor instalate pe server, chiar dacă acest lucru duce la blocarea permanentă a accesului permanent la serviciile de găzduire web.

Dacă Hanco descoperă, în urma monitorizării sau trimiterii serverului, un cont în care se desfășoară activități ilegale sau fișiere care pot fi utilizate pentru activități ilegale, serviciile vor fi limitate, blocate sau suspendate. Hanco va notifica Clientul și va trimite exemple de fișiere sau software din interiorul contului de găzduire.  Activitățile ilegale pot fi efectuate de atacatori/hackeri care speculează pe software-ul utilizat pe site sau parolele salvate pe computer.

Clientul este în primul rând responsabil pentru actualizarea plug-in-urilor și componentelor prin Accesul Admin, deși Hanco poate, din când în când, să efectueze actualizări și upgrade-uri la astfel de plug-in-uri și componente în cazul în care Clientul nu a indicat că acest lucru poate fi o problemă din cauza oricăror modificări, personalizări sau alte Componentele pe care Clientul le-a avut în cadrul Site-ului clientului său.

15.3 Protecție automată împotriva programelor malware și antivirus

Hanco utilizează software special pentru a detecta atacurile malware și infecțiile.  Acest software specializat efectuează scanări constante ale conturilor și activității din aceste conturi pentru a preveni infecțiile cu viruși și malware.

Fișierele infectate identificate vor fi puse automat în carantină pentru a asigura protecția contului și a terților care accesează site-ul în cauză.  Probabilitatea de a afecta funcționarea site-urilor infectate este minimă, cu toate acestea, în anumite situații, dacă fișierele importante (de exemplu, index.html) sunt infectate, aceasta poate duce la defecțiuni ale Site-ului.

Clienții trebuie să ne notifice imediat cu privire la orice defecțiuni observate pentru a verifica dacă acest lucru se datorează infecțiilor malware. În aceste condiții, Hanco va furniza lista fișierelor aflate în carantină de la Client care au fost deja puse în carantină sau șterse de software-ul nostru de server sau pentru clientul care le curăță ei înșiși.

Fișierele de carantină sunt păstrate pe server timp de 30 de zile, după care sunt șterse automat de sistem.

Redirecționarea corespondenței (Forward) către anumiți furnizori de servicii de e-mail gratuite, ar fi: Yahoo, Hotmail, GMail etc. este acordată numai cu permisiunea specifică a administratorului Site-ului dvs., dar sunt, în general, blocate pe serverele noastre. Ne rezervăm dreptul de a bloca sau șterge orice astfel de redirecționare, datorită politicii acestor furnizori de a bloca IP-ul serverului de la care se fac acest tip de redirecționări.

15.4 Apache / PHP limitări și funcții:

disable_functions, inclusiv sistem, exec, passthru, proc_open, popen, shell_exec, symlink, link, mr, syslog, pcntl_exec, pcntl_fork, pcntl_signal, pcntl_waitpid, pcntl_wexitstatus, pcntl_wifexited, pcntl_wifsignaled, pcntl_wifstopped, pcntl_wstopsig, pcntl_wtermsig

15.4.1 Pachete personale/ reseller

 • Aplicații care deschid prize de conexiune, de exemplu: exec, shell_exec, link, socket_accept și așa mai departe.
 • Deschideți fișiere externe cu funcții: fopen, file_get_contents și similare
 • upload_max_filesize=128M
 • memory_limit=128M
 • max_execution_time=180
 • max_input_time=180
 • post_max_size=128M
 • allow_url_fopen=false
 • register_globals=false
 • safe_mode=false

15.4.2 Pachete SiteBusiness™ și SiteSuper™

 • Aplicații care deschid prize de conexiune, de exemplu: exec, shell_exec, link, socket_accept, etc...
 • Deschiderea fișierelor externe cu funcții: fopen, file_get_contents etc ...
 • upload_max_filesize=128M
 • memory_limit=256M
 • max_execution_time=240
 • max_input_time=240
 • post_max_size=128M
 • allow_url_fopen=false
 • register_globals=false
 • safe_mode=false
 • Numărul de mesaje de e-mail care pot fi trimise din fiecare cont este limitat după urmează:

15.4.2.1 Pachete personale/ reseller

 • 100 / oră
 • Cu IP DEDICA: 200 / oră
 • 15.4.2.2Afaceri de afaceri
 • 250 / oră
 • Cu IP DEDICA: 500 / oră
 • 15.5 Acces și limitări MySQL:
 • 15.5.1 Pachete personale/ reseller
 • Acces la distanță MySQL - DEZACTIVAT
 • max_allowed_packet = 1M
 • max_user_connections = 8

Dimensiuni maxime pentru rularea optimă a aplicațiilor MySQL:

 • dimensiunea maximă a bazei de date: 50M
 • dimensiunea maximă a mesei: 25M
 • numărul maxim de înregistrări de tabel: 50.000 de linii

15.5.2 Pachete SiteBusiness™ și SiteSuper™

 • Acces la distanță MySQL - DEZACTIVAT
 • max_allowed_packet = 2M
 • max_user_connections = 16
 • Dimensiuni maxime pentru rularea optimă a aplicațiilor MySQL:
 • dimensiunea maximă a bazei de date: 100M
 • dimensiunea maximă a mesei: 50M
 • număr maxim de înregistrări de tabel: 100.000 de linii

15.6 Condiții speciale dedicate serverelor și vps

Plățile efectuate pentru VPS și servere dedicate nu sunt returnate.

Serverele sunt oferite fără management; Clientul este responsabil pentru gestionarea propriului server.

Clientul este responsabil pentru back-up pentru datele existente pe VPS, Hanco nu oferă servicii de backup server și nici o garanție cu privire la integritatea datelor existente pe server.

Plata pentru serviciile VPS și Dedicated Servers se face în avans. Plata pentru VPS și servere trebuie efectuată până la sfârșitul serviciului cel târziu până la sfârșitul serviciului. Dacă plata nu se face până la această dată, VPS sau serverul vor fi închise și șterse definitiv, inclusiv toate datele existente pe VPS sau server, aceasta nu va mai fi recuperabilă după ștergere.

Serviciul promoțional VPS este destinat exclusiv companiilor; serviciul NU este disponibil pentru persoane fizice

Serviciul VPS este destinat exclusiv activităților legitime și legale (găzduire de site-uri web, e-mail, aplicații etc.); este interzisă utilizarea serviciului pentru găzduirea serverelor de jocuri de orice tip, a aplicațiilor mirc etc.; Dacă aveți îndoieli cu privire la ceea ce aveți de gând să găzduiți pe serverul VPS, cel mai bine este să ne întrebați înainte de a comanda acest serviciu.

Serviciul va fi suspendat fără notificare prealabilă dacă orice formă de atac cibernetic, în special atacuri de inundații, este inițiată de pe serverul VPS.

Serviciul va fi suspendat fără notificare prealabilă dacă serverul VPS primește atacuri cibernetice de tip inundații; Evaluarea noastră este că, în cazul în care serverul VPS a fost ținta unui astfel de atac, motivul atacului este legat de aplicațiile rula, care contravin acestui contract.

16 Asistență

Asistența tehnică, actualizările conținutului Site-ului și dezvoltarea și actualizările Componentelor Site-ului sunt furnizate ca servicii "cel mai bun efort". Hanco nu oferă garanții privind timpii de răspuns, calitatea muncii sau adecvarea la scop și nici soluționarea cererilor către sistemul de sprijin.

16.1 Se oferă asistență tehnică pentru:

utilizarea serviciilor de găzduire

utilizarea serviciilor de e-mail în cadrul interfeței cPanel (nu acceptăm setările software-ului de e-mail (de exemplu, Outlook, Thunderbird, iPhone Mail, Android Email etc.)

utilizarea Accesului Admin în WordPress, astfel încât clientul poate efectua actualizări de conținut

16.2 Nu se oferă asistență tehnică pentru:

utilizarea de software de cumpărare și întreținute de către Client pentru trimiterea de e-mailuri

verificarea și repararea erorilor de funcționare a Site-ului

software gratuit pus la dispoziția clienților (de exemplu, SiteBuilder, Softaculous etc.)

Instrucțiuni pentru utilizarea componentelor WordPress obișnuite, ar fi editorii de pagini, setările și temele.

16.3 Rezervă

Clienții trebuie să salveze periodic copii ale copiei de rezervă (backup) a datelor stocate în pachete de găzduire pe propriile lor medii. În acest scop, software-ul cPanel la care Clientul are acces ("Accesul cPanel") oferă instrumente generatoare de arhivă (inclusiv, dar fără a se limita la "Softaculous" WordPress complet de back-up și instrument de restaurare) care conțin date (fișiere, e-mailuri, baze de date) și găzduiește setările pachetului în mod automat sau manual prin FTP, PhpMyAdmin, sau FileManager ca de preferințele dumneavoastră. Clienții ar trebui să se asigure că au suficient spațiu în pachetul de găzduire pentru a genera copii de rezervă, că sunt descărcați pe propriul mediu de stocare și că datele salvate sunt integrate și utilizabile.

Serviciile de back-up (copii de rezervă ale securității și protecției datelor) sunt implementate de Hanco pe mai multe medii de stocare și puncte de restaurare care pot diferi în funcție de pachet sau server. Protecția fizică a hard diskurilor este asigurată de RAID, conturile de găzduire sunt salvate săptămânal (intervalul de rulare depinde de tipul de pachet) pe mediile de stocare dedicate acestui lucru prin cpbackup (cPanel), pe servere de stocare externe prin software specializat și o copie de rezervă externă care poate fi utilizată numai în cazuri de forță majoră.

În timp ce investim în mod constant în tehnologie și resurse, nu putem oferi nici o garanție fiul cu privire la funcționarea corectă a sistemelor de rezervă, existența datelor de rezervă, sau integritatea datelor stocate în scopuri de rezervă. Deoarece, în anumite cazuri și conjuncturi, datele pot fi pierdute fără posibilitatea de a fi recuperate, Clienții trebuie să facă copii ale copiei de rezervă/copie de rezervă a datelor pe propriile medii de stocare.

Copiile de rezervă care pot fi utilizate pentru recuperarea datelor sunt generate periodic peste noapte prin sistemul cpbackup (cPanel) și sistemul de backup dedicat și păstrate pe medii de stocare dedicate în mai multe versiuni (puncte de restaurare). Clienții au acces prin CPanel la copii create pentru a restaura sau descărca fișierele lor de rezervă.

La cerere, încercăm să oferim clienților arhive ale pachetului de găzduire păstrate pe hard disk-ul de rezervă, cu toate acestea nu oferim nicio garanție legată de existența datelor sau de integritatea datelor din backup. Clienții trebuie să salveze periodic copii ale securității (backup-ului) datelor stocate în pachete de găzduire pe propriile suporturi, utilizând instrumentele disponibile în pachetele de găzduire.

Clienții pot solicita restaurarea manuală de la echipa tehnică Hanco până la 3 restaurări pe lună. Restaurări suplimentare efectuate de echipa tehnică vor fi taxate cu 15 euro + TVA pentru o restaurare.

După ștergerea contului de găzduire de la server Clienții pot solicita o posibilă căutare de rezervă pe soluția de recuperare în caz de dezastru. Acest lucru va fi furnizat în cazul în care este identificat pentru o taxă de 100RON + TVA. În cazul în care Clientul optează să reia serviciul de găzduire, această taxă nu va fi percepută.

17 Dezvoltare web

17.1 Crearea Site-ului

Crearea Site-ului clientului va fi efectuată de Hanco, după se specifică în comenzile clientului și în alte comunicări, prin mijloace, astfel se menționează în secțiunea 19 de mai jos, și la care Hanco a convenit în continuare (Comanda inițială).  Ordinul Inițial, inclusiv întregul corp de comunicări dintre Client și Hanco, va fi considerat de Hanco ca fiind conform de către Client pentru a începe perioada de creare a Site-ului.

Perioada de creare a Site-ului se va încheia:

 • La 60 de zile calendaristice de la începutul creării Site-ului,
 • Cu privire la îndeplinirea ordinului inițial numai în conformitate cu
 • Cu privire la orice indicație de către Client la Hanco că site-ul este în stare bună de funcționare;

oricare dintre acestea are loc prima.

17.1.1 Actualizările Inițiale ale conținutului în timpul perioadei de creare a Site-ului se efectuează într-un mod limitat și numai în funcție de cantitățile convenite și de timpul necesar.  Hanco va determina cantitatea de Conținut de site necesară pentru a efectua comanda inițială ("Conținutul inițial al Site-ului") și va include acel Conținut inițial al Site-ului pe site-ul clientului ca parte a creării Site-ului.

17.1.2 Actualizările suplimentare de conținut solicitate de Client dincolo de domeniul de aplicare și cerința conținutului inițial al Site-ului vor fi facturate la rate normale de actualizare a conținutului, astfel se arată mai jos la punctul 17.3.  Clientul este de acord că Hanco este arbitrul final a ceea ce constituie conținutul inițial al Site-ului, necesar pentru a oferi Componentele cu conținut adecvat pentru testare, utilizare și alte motive de dezvoltare comune.

17.1.3 Dezvoltarea inițială a Componentelor (așa se menționează la punctul 17.4 de mai jos) va fi efectuată în timpul creării Site-ului va fi efectuată numai pentru numărul de Componentele majore și minore, astfel este prezentat în ordinea inițială (Componentele inițiale).

17.1.4 Dezvoltarea suplimentară a Componentelor poate fi solicitată de client în timpul creării Site-ului și va fi facturată la prețuri normale ale Componentelor, așa sunt publicate pe Site-urile Hanco.   Datorită complexității integrării unor Componentele, Clientul este de acord să plătească suplimentar fie ratele de actualizare a Componentelor, fie ratele de dezvoltare a Componentelor (la discreția exclusivă a Hanco) pentru orice Componentele suplimentare care necesită configurarea, integrarea sau ajustarea cu alte Componentele inițiale.

17.2 Funcționarea Site-ului

Funcționarea Site-ului va începe imediat după perioada de creare a Site-ului și toate dezvoltarea și conținutul de la începutul operațiunii Site-ului vor fi considerate parte a creării Site-ului.  În timpul funcționării Site-ului, prețurile și tarifele publicate normale se vor aplica tuturor actualizărilor de dezvoltare a Componentelor, actualizărilor de Componentele și conținutului, indiferent de data inițială de funcționare a oricărui astfel de articol.

17.3 Actualizărea Conținutilor

Hanco poate furniza actualizări în timpul operațiunii Site-ului la Conținutul Site-ului la cererea Clientului ca Actualizarea Conținuților, care sunt adăugarea, editarea/actualizarea și formatarea Conținutului Site-ului, efectuate de client sau de Hanco și ca și alte părți definite în acești Termeni.  Hanco poate refuza orice solicitare și din orice motiv, inclusiv, dar fără a se limita la natura conținutului, complexitatea conținutului, lipsa capacității de a efectua actualizări de conținut sau întreruperea, suspendarea sau modificarea priorității serviciilor Actualizarea Conținuților.

Clientul poate efectua actualizări de conținut în orice moment gratuit folosind Accesul Admin sau poate alege să plătească Hanco pentru a efectua Actualizări de conținut.

17.3.1 Actualizări minore de conținut: Pentru site-urile proiectate inițial de Hanco, actualizările minore de conținut efectuate de Hanco ("Actualizare a conținutului minor" și facturate ca atare) care necesită mai puțin de 30 de minute de timp pentru personal pot fi efectuate fără nicio taxă o dată pe lună calendaristică, denumită și "Free Half Hour" în mesajele de vânzări Hanco către clienți și clienți potențiali. Beneficiul De actualizare conținut minor nu se acumulează și expiră la sfârșitul fiecărei luni calendaristice, indiferent de ciclul de facturare al clientului.  Datorită complexității, timpului necesar sau oricăror alte motive, Hanco poate notifica clientul înainte, în timpul sau după perioada de 30 de minute de Actualizare a conținutului minor (și în orice moment în acea perioadă calendaristică), că completarea cererii va implica o taxă ca actualizare majoră a conținutului ("Actualizare a conținutului major", de mai jos și facturată ca atare).  Pentru site-urile care nu au fost proiectate inițial de Hanco sau care nu sunt actualizate și modificate substanțial de Hanco (la discreția Hanco pentru a determina măsura în care orice site client se poate califica pentru această condiție), Actualizările de conținut minore și orice oferte asociate nu sunt disponibile, valabile și nici nu sunt aplicabile.

17.3.2 Actualizări majore de conținut: Clientul poate solicita actualizări majore de conținut pentru conținutul Site-ului în orice moment, iar orice astfel de solicitare formează o comandă. Hanco se va strădui să efectueze astfel de actualizări în timp util și în mod eficient și va furniza Clientului o estimare a timpului necesar pentru a finaliza actualizările solicitate la Conținutul Site-ului înainte de începerea lucrărilor.  Clientul va plăti către Hanco rata orară curentă de actualizare a conținutului major, publicată pe site-ul Hanco, pentru timpul estimat necesar. În cazul în care perioada inițială estimată este depășită din cauza oricărei probleme neprevăzute întâlnite în procesul de efectuare a acestor actualizări, Hanco va notifica Clientul Site-ului cu privire la starea curentă a lucrului și o estimare suplimentară a timpului rămas necesar.   În acel moment, Clientul poate opta să întrerupă cu actualizări suplimentare și să efectueze actualizările ei înșiși folosind Accesul cPanel și/sau Accesul Admin, așa a fost furnizat Clientului de către Hanco.

17.4 Componentele ale Site-ului

17.4.1 Componentelele Site-ului includ, dar nu se limitează la plug-in-uri, module add-on, codare personalizată necesare, și setările care sunt necesare pentru a efectua funcții discrete și permite capacități specifice pe site-ul client, dintre care unele sunt listate pe Site-urile Hanco sub "Componentele site-ul".   Componentelele Site-ului pot sau nu să includă componente scrise și autorizate de terți și pot fi create în întregime de Hanco. Clientul va plăti pentru dezvoltarea inițială a Componentelor (ca "Configurare Componentul site") și o taxă periodică pro-evaluată pentru întreținerea de rutină, actualizări ale codului, ajustări ale Componentelor cerute de alte modificări ale Site-ului clientului și orice taxă de licențiere a produsului cerută de furnizori terți.

17.4.2 Dezvoltarea Componentelor Site-ului poate avea loc fie în timpul funcționării Site-ului, fie ca dezvoltare suplimentară a Componentelor în timpul creării Site-ului, în general în două etape: Ca dezvoltare inițială a Componentelor (configurare) și actualizări opționale ulterioare ale Componentelor, la cererea clientului.

17.4.2.1 Dezvoltarea Componentelor: Clientul va plăti o taxă inițială de configurare pentru instalarea, configurarea și implementarea unei Componentele, care va asigura gestionarea și actualizarea de către Client a Conținutului Site-ului său. Clientul va furniza Hanco cerințelor inițiale pentru funcționarea Componentelei propuse a Site-ului, iar Hanco se va lua de la angajamente de a furniza un Component de site potrivită pentru nevoile clientului.

În cazul în care, din cauza complexității, a timpului necesar pentru soluții alternative sau din orice alte motive, Hanco necesită plug-in-uri suplimentare, componente sau alte instrumente, Hanco va notifica Clientul cu privire la astfel de cerințe.  Clientul poate opta în acel moment să anuleze Caracteristica, să accepte cheltuielile estimate suplimentare necesare pentru a finaliza Caracteristica sau să modifice cerințele pentru a se potrivi capacităților dezvoltate existente ale Componentelei în acel moment.

17.4.2.2 Actualizărea Componentelor: Clientul poate solicita actualizări de Componentele pentru Componentelele existente ale Site-ului dezvoltate anterior de Hanco în orice moment (facturate ca "Actualizare de Componentele"), iar orice astfel de solicitare formează o comandă.  Hanco se va strădui să efectueze astfel de actualizări în timp util și în mod eficient și va furniza Clientului o estimare a timpului necesar pentru a finaliza actualizările solicitate la Componentele Site-ului înainte de începerea lucrărilor.

Clientul va plăti către Hanco rata orară curentă de actualizare a Componentelor, publicată pe site-ul Hanco, pentru timpul estimat necesar. În cazul în care perioada inițială estimată este depășită din cauza oricărei probleme neprevăzute întâlnite în procesul de efectuare a acestor actualizări, Hanco va notifica Clientul cu privire la starea curentă a muncii și o estimare suplimentară a timpului rămas necesar. În acel moment, Clientul poate opta să întrerupă cu lucrări suplimentare Actualizarea Componenților în cazul în care cele mai multe cerințe au fost îndeplinite, sau în cazul în care caracteristica nu ar fi utilizabile sau mai puțin de jumătate din cerințele au fost îndeplinite, Hanco nu va percepe pentru (sau în cazul în care plata a fost făcută de către Client în mod special pentru Actualizarea Componenților , va rambursa plățile efectuate pentru) caracteristica.

17.5 Furnizarea instrucțiunilor privind Componentelele

Instrucțiuni despre Componentele: Clientul poate solicita Instrucțiuni de Componentele pentru administratorii principali ai Site-ului client ("Administratori") dezvoltat de Hanco în orice moment (facturat ca "Instrucțiuni de Componentele"), iar orice astfel de solicitare formează o comandă.

17.5.1 Furnizarea instrucțiunilor privind Componentelele: Instrucțiunile privind Componentelele pot fi date de orice mesagerie, inclusiv Zoom, sau de alt mediu prin care partajarea ecranului, video și audio sunt toate disponibile tuturor participanților la sesiune. Hanco poate fi de acord să furnizeze Instrucțiuni despre Componentele fie în timpul creării Site-ului, fie în timpul funcționării Site-ului, la discreția și așa este considerat adecvat de către Hanco, fie deloc pentru o anumită Componentă a Site-ului.   În cazul în care Hanco nu poate furniza Instrucțiuni de Componentele, Clientul se va baza pe documentația de ajutor existentă. Clientul va plăti către Hanco rata orară curentă a Instrucțiunilor de Componentele, așa este publicată pe site-ul Hanco, pentru timpul real necesar de Hanco pentru a instrui administratorii. În orice moment în timpul instrucțiunii, Clientul poate opta să întrerupă cu instrucțiuni suplimentare Componentă.   Toate taxele de instruire pentru Componentele nu sunt rambursabile.

17.5.2 Furnizarea instrucțiunilor privind Componentelele pentru administratori este destinat doar pentru a suplimenta documentația de ajutor existente incluse cu Componentele Site-ului de către furnizorul terț, sau în cazul în care Hanco a scris porțiuni substanțiale din Componentele Site-ului, documentația de ajutor furnizate de Hanco.   Hanco se va strădui să efectueze astfel de instrucțiuni într-un mod și, uneori, convenabil pentru administratori și se va strădui pe o cel mai bun efort bază pentru a limita timpul necesar pentru administratori pentru a învăța în mod eficient să funcționeze, administra și efectua actualizări de conținut folosind site-ul Componentele.

17.5.3 Furnizarea instrucțiunilor privind Componentelele pentru grupuri este destinat să familiarizeze utilizatorii începători cu principalele componente ale unei Componentele a Site-ului și este destinat să completeze instrucțiunile date de administratori acelor utilizatori.  În cazul în care administratorii doresc să extindă instrucțiunile la un grup de personal, utilizatori sau orice alte persoane desemnate de Admin (administratori) pentru a primi Instrucțiuni de Componentele, Clientul va plăti un plus de 25% din tariful de instruire pe oră publicat pentru fiecare participant.

17.5.4 Instrucțiuni care sunt incluse pentru Componentele: Unele pachete de dezvoltare a Site-ului pot include fie unități de instrucțiuni setate (exprimate într-un număr maxim de ore de instruire a Site-ului care sunt incluse) pentru un Component a Site-ului ("Instrucțiuni pentru unitatea de Componentele").   Orice instrucțiune Componentă dincolo de unitățile/orele incluse va fi facturată la rata orară de instruire a Componentelor Site-ului, astfel a fost publicată pe site-ul Hanco în momentul în care are loc instrucțiunea suplimentară.

17.6 Alte actualizări

17.6.1 În cazul serviciilor de furnizare și instalare a certificatelor SSL, Hanco va efectua astfel de servicii numai pentru Site-urile client găzduite pe serverele Hanco și se va referi la furnizarea și instalarea certificatului pe server.   În cazul în care Clientul menține un site client cu Hanco, Hanco va face în continuare setările necesare la nivelul Site-ului client.

17.6.2 În cazul instalării, instalării sau implementării software-ului de server suplimentar, Hanco va furniza o estimare pentru astfel de lucrări, fie pe un serviciu, fie pe oră, similar cu tarifele de actualizare a Componentelor.

18 Responsabilitățile clienților

Clientul trebuie să actualizeze informațiile de contact și cel puțin o adresă de e-mail funcțională din panoul de control, panoul Hanco Client și datele de facturare ori de câte ori este necesar. Nu putem fi trași la răspundere pentru confuzia în comunicare ca rezultat direct al ne actualizării datelor necesare de către Client.

Clientul este responsabil pentru păstrarea numelui de utilizator, parolelor și a altor informații sensibile, ar fi: accesul la pachetul de găzduire, panoul Client, software-ul utilizat pe site și așa mai departe. În cazul în care există îndoieli cu privire la acest lucru, Clientul trebuie să modifice sau să solicite modificarea datelor de autentificare contactând echipa de asistență cât mai curând posibil.

Clientul este pe deplin responsabil pentru securizarea conținutului găzduit pe serverele noastre, iar dacă conținutul a fost compromis (infectat cu viruși, scoici, phishing etc.) este în întregime responsabil pentru curățarea și securizarea propriului conținut. Hanco nu are nicio responsabilitate în asigurarea sau curățarea conținutului Clientului.

Jurnalele de acces sunt procesate zilnic de către server și șterse automat. Dacă doriți să arhivați istoricul accesului, Clientul poate salva istoricul accesului (log access) utilizând opțiunea disponibilă în panoul de control cPanel. Istoricul accesului include IP-uri care au accesat site-ul prin intermediul interfeței http și/sau ftp.

Clientul are obligația de a fi la curent cu cea mai recentă (nouă) versiune stabilă a software-ului/scripturilor comerciale sau gratuite utilizate în conturile de găzduire. Clientul este, de asemenea, obligat să actualizeze scripturile utilizate în termen de 24 de ore de la notificarea necesității de a face acest lucru de către Hanco. În caz contrar, Hanco își rezervă dreptul de a șterge sau bloca accesul la conținutul contului de găzduire fără notificare prealabilă.

Clientul garantează ca toate materialele de orice fel de ținute in contul Clientului, sau furnizate către Hanco pentru a fi utilizate in dezvoltarea web, sunt deținute de Client si ca Clientul are dreptul legal de a utiliza sau publica, si ca orice responsabilitate pentru conținutul contului este in întregime responsabilitatea Clientului, Hanco neavând nicio responsabilitate pentru acest lucru.


Acesta este sfârșitul acestui document, intitulat „Termeni și Condiții”.

Comunicarea cu Clienții Hanco se efectuează prin e-mail, servicii de mesagerie, voce sau SMS sau alte canale de comunicare folosind informațiile de contact furnizate de Client atunci când face comanda sau mai târziu.

Clientul este de acord să primească orice informații privind serviciile, emiterea de cotații și facturi, notificarea de neplată, suspendarea serviciilor sau alte comunicări legate de activitatea Hanco pe oricare dintre canalele de comunicare de mai sus.

Comunicarea cu Clienții se limita la serviciile oferite de Hanco si nu va avea scopuri publicitare, cu excepția cazului in care Clientul este de acord sa facă acest lucru.

Vom lua în considerare solicitările de furnizare a datelor, resetarea parolei, modificările de date sau notificările de renunțare la servicii numai dacă acestea sunt trimise de la adresele de e-mail existente în contul Clientului pentru a asigura verificarea identității Clientului solicitant.

În cazul în care adresele mai existente în contul Clientului nu mai sunt valabile în momentul solicitării Clientului de furnizare a informațiilor sau cererea de informații provine de la o altă adresă de e-mail decât cea existentă în contul Clientului, Hanco va solicita clientului o copie a cărții de identitate a Companiei și/sau a certificatului de înregistrare, după caz, pentru a verifica identitatea solicitantului. De asemenea, vom solicita o adresă semnată sau/și ștampilată de la persoana fizică sau compania pentru a modifica adresele de e-mail din sistem.

Clientul este de acord și înțelege că, în situația de mai sus, la cererea Hanco, el este obligat să pună documentele solicitate la dispoziția sa, în caz contrar cererea sa nu poate fi onorată de Hanco.

Documentele solicitate de Hanco vor fi eliberate într-o copie semnată și/sau ștampilată, după caz, de către Client, certificând conformitatea documentului cu originalul, făcând indicația - conform originalului - în acest sens.

Clientul își asuma întreaga responsabilitate pentru documentele solicitate si furnizate către Hanco, acesta din urma fiind obligat doar sa verifice exactitatea informațiilor din documentele furnizate de Client, si nu validitatea sau legalitatea acestora, Clientul asumându-si prin asigurarea validității si legalității acestora si a conforma conformei lor cu originalul.

20 Răspundere limitată

Nu putem fi trași la răspundere pentru daunele cauzate de indisponibilitatea temporară a serverelor noastre, indiferent de motiv pentru a face acest lucru. Aceasta include daunele rezultate din deteriorarea sau pierderea datelor. Clientul este de acord să garanteze și să ne considere nevinovați in legătură cu orice pretenții si/sau daune, dar nu se limitează la, cauzate de terți rezultate, precum si de consecința utilizării serviciilor.

Hanco oferă suport tehnic tuturor Clienților pentru a asigura buna funcționare a serviciilor oferite.

În cazul solicitărilor excesive de asistență tehnică în scopuri personale ale Clientului (restaurare, migrare etc.), Hanco își rezervă dreptul de a percepe fie pe oră, fie pe intervenția totală.

Hanco nu este responsabil pentru furnizarea clienților cu istoricul de acces al site-urilor (log access).

Hanco nu oferă suport tehnic pentru utilizarea pentru script-uri gratuite oferite clienților.

Hanco își rezervă dreptul de a renunța la furnizarea scripturilor gratuite în orice moment, fără notificare prealabilă.

Script-uri gratuite oferite includ, dar nu se limitează la RVSitebuilder, Softaculous Pachet, etc

Serviciul de suport este oferit numai pentru utilizarea serviciilor de găzduire.

Hanco nu este responsabil și nu poate fi tras la răspundere pentru furnizarea datelor de identificare a clientului în cazurile menționate în capitolul "Înregistrare domeniu" din acest contract, clientul înțelegând că fără afișarea acestor informații, înregistrarea domeniilor internaționale nu poate fi efectuată.

Hanco nu este responsabil și nu poate fi tras la răspundere, în cazul în care site-ul utilizatorului a fost blocat și raportate ca spam, accesul a fost blocat în cazul în care fișierele infectate (malware) care pot dăuna terțe părți au fost identificate care pot dăuna terțe părți, site-ul este exploatat pentru a fi utilizate pentru activități cu aspect ilegal, sau accesul la site-ul este blocat din cauza eșecului serverului sau existența de fișiere corupte sau defecte care cauzează site-ul sau serviciul la indisponibilitate. În toate aceste cazuri, Hanco va fi răspunzător în limitele, termenii și condițiile stabilite în capitolul "Garanții și returnare a banilor" din prezentul Contract.

Clientul înțelege și este de acord că Hanco este răspunzător numai în limitele și condițiile asumate în cadrul capitolului "Garanții și Returnarea Banilor" din prezentul Contract, orice altă răspundere de orice fel, care nu poate fi suportată sau revendicată de la Hanco, răspunderea și garanția oferite fiind limitarea prevăzută în capitolul "Garanții și returnarea banilor" din contract.

Sunteți de acord că, dacă suntem amenințați cu un proces de către o terță parte, putem solicita asigurări scrise de la dumneavoastră, asigurări în care să ne promitem protecție; în cazul în care nu furnizați aceste asigurări, aceasta poate fi considerată o încălcare a contractului dintre părți și poate duce la suspendarea serviciului de găzduire.

Clientul înțelege si are obligația de a informa, accepta si accepta regulile de înregistrare, termenii si condițiile impuse de partenerii Hanco, in ceea ce privește înregistrarea atât a domeniilor românești cat si internaționale, Hanco fiind doar intermediarul dintre Client si partener, neputând fi tras la răspunderea regulilor, termenilor si condițiilor impuse de partenerul Clientului, sau a eventualelor restricții, solicitări, sau DAUNE, PIERDEREA DATELOR DETALII ALE CLIENTULUI SAU DETALII ALE VÂNZĂTORULUI, VENITURI SAU ALTE DAUNE DE AFACERI DIN CAUZA ÎNTÂRZIERILOR DE TRANSMITERE ERORI SAU EȘECUL DE A TRANSMITE INFORMAȚII, DIN CAUZA RESTRICȚIILOR SAU ÎNTRERUPERILOR DE ACCES, BUG-URI SAU ALTE ERORI, UTILIZAREA NEAUTORIZATĂ DIN CAUZA ACCESULUI LA SERVICIUL DE PARTAJARE, SAU ALTE INTERACȚIUNI CU SERVICIUL DE RELAȚII CU CLIENȚII HANCO SAU PRIN INTERMEDIUL HANCO DE LA UNUL SAU MAI MULȚI DINTRE PARTENERII SĂI.

21 Dispoziții finale

Dacă, din orice motiv, nu sunteți mulțumit de serviciile pe care vi le oferim, vă rugăm să ne contactați și să ne spuneți care este problema pentru a o rezolva. Dacă nu vă putem rezolva problema și doriți să întrerupeți contractul, ne puteți informa despre acest lucru și veți primi banii înapoi pentru sumele plătite în perioada de facturare curentă (care nu trebuie să depășească 30 de zile):

Servicii lunare de găzduire și întreținere web,

Orice actualizări de conținut care nu au fost încă efectuate și

Plăți pro-evaluate efectuate pentru caracteristici și dezvoltare de caracteristici,

Nu veți fi rambursat pentru înregistrarea domeniului, VPS, Servere dedicate, Licențe de orice fel, Certificate SSL, ID Protect sau alte servicii conexe.

Vom aloca toate resursele necesare pentru investigarea actelor de încălcare a securității sistemului sau a rețelei și vom coopera cu autoritățile în cazul infracțiunilor. Clienții care încalcă aceste dispoziții pot răspunde penal sau civil.

Pentru Clienții cu mai multe conturi sau revânzători, ne rezervăm dreptul de a suspenda toate conturile în cazul în care proprietarul contului principal încalcă aceste prevederi într-o măsură considerată de noi ca fiind foarte gravă.

Suntem singurii care judecăm ceea ce constituie o încălcare a termenilor și condițiilor de mai sus. Nerespectarea termenilor și condițiilor de mai sus este un motiv pentru suspendarea sau dezactivarea contului.

Pentru evitarea oricărei îndoieli, versiunea în limba română a Termenilor și Condițiilor publicată pe site-ul hangoglobal.com este versiunea oficială.  Toate celelalte traduceri sunt furnizate numai pentru referință generală.


Acesta este sfârșitul acestui document, intitulat „Termeni și Condiții”.

1 Cadru general

Acest document conține acorduri de servicii și angajamente de calitate de servicii oferite de Hanco Global Europa SRL (denumită în cele ce urmează "Hanco"), prin intermediul site-urilor Hanco (hancoglobal.ro, hancoeuropa.com, hancoglobal.srl sau alte site-uri deținute), și prin Site-urile Clienților (denumite în continuare "Site-uri").

2 Definiții

Prestatorul serviciilor este Hanco Global Europa SRL, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRCJ40/3929/2020, Cod Unic de Înregistrare 42412996; Nr. de ordine în registrul comerțului J40/3929/16.03.2020; Capital Social de 200 RON; cu sediu social la Str. Pictor Arthur Verona, Nr. 21, Etaj 2, Ap. 3, Sectorul 1, București, 010312, România.

Utilizator - definește orice persoana fizică sau juridică ce folosește serviciile Hanco.

Client - definește orice persoana fizică sau juridică ce inițiază o comandă.

Site-uri Client – serviciul de găzduire pentru site-urile client furnizate clientului de către Hanco.

Site-uri Hanco – orice site deținut de Hanco pentru promovarea produselor și serviciilor Hanco, cu branding Hanco, dar cu excepția Site-urilor Clienților (așa este definit mai sus).

Nefuncționalitate – orice perioadă de timp în care există o întreruperea serviciului prelungită și completă, inclusiv, dar fără a se limita la perioade de timp în care paginile nu se încarcă deloc, sau e-mailurile nu sunt trimise de la Site-uri Client (SMTP).

3 Garanție

Hanco garantează funcționalitatea serviciilor de hosting cu un uptime de 99% lunar.

Dacă serviciul dumneavoastră de hosting sau VPS este afectat de un downtime sau o lucrare de mentenanța, care nu a fost anunțată cu minim 1 oră în avans, vă vom oferi o compensare pentru nefuncționalitate astfel:

 • Întreruperea serviciului între 0 si 44 minute (0.1% din luna) — nu se oferă compensare.
 • Întreruperea serviciului peste 44 minute — pentru fiecare 1 perioadă de nefuncționare, vă vom oferi fie:
  • 3 zile de găzduire (prin prelungirea scadenței serviciului de găzduire contractat cu 3 zile, fie prin mutarea taxei de găzduire și întreținere ulterior cu 3 zile); sau
  • creditați o factură ulterioară nu mai târziu de 30 de zile de la data întreruperii serviciului; sau
  • să reducă sau să reducă un serviciu facturabil pentru valoarea compensației pentru întreruperea serviciului;

metoda prin care sunteți despăgubit va fi aleasă de Hanco.

4 Compensare

Limita maximă pentru compensare este de 1 lună (30 de zile calendaristice) adăugată în mod gratuit serviciului afectat de downtime. Disponibilitatea serviciului se măsoară pentru o lună calendaristica, excluzând perioadele de mentenanța anunțată.

Pentru a beneficia de compensare, clientul trebuie să trimită o solicitare către Hanco în maxim 14 zile de la incident, iar downtime-ul trebuie să fie confirmat de echipa tehnică Hanco.

Pentru VPS, disponibilitatea se măsoară prin răspunsul serverului la interogarea ping.

5 Limite

Compensațiile nu se oferă pentru:

cazuri de forța majoră

indisponibilitatea funcționarii site-ului din motive ce țin de client (erori în site, malware, viruși, atacuri DDOS, Flood, alte atacuri informatice asupra site-ului clientului) sau a softurilor folosite de acesta.

disfuncționalității ale rețelei de internet naționale sau externe, în afară rețelei datacenterului nostru

disfuncționalității servere DNS care nu sunt controlate de Hanco

probleme de acces ale clientului prin FTP,POP, IMAP, SMTP, IP-uri blocate în firewall

Nu se oferă garanții si nu ne asumam răspunderea pentru nici o dauna, pierdere de profit, beneficii nerealizate, ratarea unor oportunități sau orice alte pierderi suferite de client sau de alte terțe persoane, în mod direct sau indirect.

6 Dispoziții finale

Dacă, pentru orice motiv, nu sunteți satisfăcuți de serviciile pe care vi le oferim vă rugam să ne contactați și să ne spuneți care este problema pentru a o rezolvă.

Orice litigiu apărut în legătura cu utilizare acestui serviciu va fi rezolvat pe cale amiabilă. În cazul în care nu s-a reușit stingerea conflictului orice litigiu, decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori desființarea lui, se va soluționa prin arbitrajul Curtea de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București, denumită, în continuare, „CCIB”, în conformitate cu Regulile de procedura arbitrală ale acestei Curți. Hotărârea arbitrală este definitivă și obligatorie.

 


Acesta este sfârșitul acestui document, intitulat „Angajament de calitate (SLA)”.

 

Dispoziții finale ale Termenilor și condițiilor

Securitate cibernetică, managementul infrastructurii și servicii similare

Pe parcursul acestor Termeni și condiții, pentru „soluții de securitate cibernetică” și securitate cibernetică, IT gestionat, Gestionarea infrastructurii și servicii similare, inclusiv, dar fără a se limita la articolele care poartă categoria părinte de „ciber”, se consideră că „Hanco” se referă la Hanco Global Solutions Ltd. , o companie înregistrată în Regatul Unit sub numărul 09438636, al cărei sediu social este la 151 Silbury Blvd., Milton Keynes MK9 1LH, iar toate citatele din legislație pentru astfel de servicii se referă la cele emise de Guvernul Regatului Unit, prin care medierea ca parte a unui proces de soluționare alternativă a litigiilor (ADR), trebuie mai întâi angajat, înainte de orice arbitraj conform Legii de arbitraj din 1996 (Marea Britanie). Dacă orice dispută care decurge din sau în legătură cu acest contract, inclusiv încheierea, executarea sau rezilierea acestuia, nu a fost rezolvată prin mediere ADR, Clientul va angaja un Arbitru (CIArb) din Buckinghamshire pentru a arbitra în conformitate cu regulile și procedurile LCIA. Decizia arbitrului va fi definitivă și obligatorie.

Dezvoltare web, găzduire și servicii similare

Dezvoltare web, găzduire și servicii similare, inclusiv, dar fără a se limita la articolele care poartă categoria părinte „web”, „Hanco” va fi considerată a însemna furnizorul de astfel de servicii Hanco Global Europa SRL, European Unique Identifier (EUID) ROONRCJ40/3929/ 2020, Cod unic de înregistrare 42412996; Număr de ordine în registrul comerțului J40/3929/16.03.2020; Capital social de 200 RON; cu sediul în Stradă Viorele, Nr. 51, Bl 37, Et 5, Ste. 24, Sectorul 4, București, 040427, România, iar toate citările din legislație pentru astfel de servicii se referă la cele emise de Guvernul României, prin care orice dispută apărută în legătură cu utilizarea oricăror servicii menționate în prezentul contract (cuprinzând „Termenii și condițiile” și „Acordul privind nivelul de servicii”. „), cu întreruperi ale serviciului, sau cu titlu de despăgubire, se va rezolva pe cale amiabilă.

Luând în considerare termenii legale și pentru sau evitarea dubiilor, pentru clienții români și pentru cei care angajează Hanco pentru toate dezvoltarea web, găzduirea și ca și serviciile, versiunea în limba română a acestor Termeni și condiții, inclusiv atât Termenii și condițiile, cât și Angajamentul de calitate, publicate pe site-ul hancoeuropa.ro, este versiunea oficială.  În cazul în care orice litigiu izvorât din sau în legătură cu prezentul contract, inclusiv încheierea, executarea sau rezilierea acestuia, nu a fost soluționat, Curtea de Arbitraj Comercial a Camerei de Comerț și Industrie a Municipiului București,  denumită în continuare „CCIB”, va arbitra în conformitate cu Regulile de Arbitraj și procedurile CCIB. Decizia arbitrului va fi definitivă și obligatorie.


Acesta este sfârșitul acestui document, intitulat „Angajament de calitate (SLA)”.

Vă vom contacta în curând despre soluții web!

Echipa noastră de dezvoltare web vă va fi alături în curând.

ˇAm primit mesajul dvs. <blank value>, codul dvs de asistențâ este <blank value>.

Salut! Sunt Gouresh și vă voi contacta în curând despre soluții cibernetice.

Echipa noastră cibernetică se va asigura că obțineți soluția potrivită!

ˇAm primit mesajul dvs. <blank value>, codul dvs de asistențâ este <blank value>.